“נסה לא להפוך להיות בן אדם של הצלחה אלא אדם של ערך.
פרופ’ אלברט איינשטיין

משרות וחינוך

כתבות בנושא משרות וחינוך