כתובות אתרים קצרות מתאימות לאתרים ולפרסומים מודפסים. טוויטר הוא שירות העברת הודעות מיידיות המגביל את מספר התווים שההודעה יכולה לשאת, כך שהיא יכולה לקצר קישורים

Read More